Sổ tay Văn hóa PN Holding

Sổ tay Văn hóa PN Holding phản ánh sứ mệnh, tầm nhìn, khẩu hiệu, giá trị cốt lõi, chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử và văn hóa giao tiếp của PN Holding nhằm mục đích hướng dẫn, thống nhất trong lời nói và hành động hàng ngày của CBNV. Bằng việc đọc, hiểu và chia sẻ những thông tin từ sổ tay nội bộ đồng nghĩa với việc từng CBNV đã góp phần đưa văn hóa PN Holding thẩm thấu vào đời sống, tạo nên giá trị thiết thực, lợi ích cho mỗi cá nhân, công ty và cả cộng đồng.

Mời quý vị cùng xem nội dung chi tiết Sổ tay Văn hóa PN Holding để có thể cùng ghi nhớ, suy nghĩ và chung tay hành động!

Nguồn Tập Đoàn PN Holding 


Tin tức khác