Những trường hợp không được sang tên “sổ đỏ” năm 2023

Theo quy định của pháp luật (căn cứ Khoản 1 Điều 168, Điều 191 Luật Đất đai 2013 ) một số trường hợp sẽ không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng (QSD) đất, hay còn gọi là “sổ đỏ”.


Trường hợp không được sang tên Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

Theo tienphong.vn